Om oss

IPMS

IPMS står för International Plastic Modellers' Society och förekommer över hela världen. I Sverige har IPMS funnits sedan 1967 och drivs som förening med ca 350 medlemmar. IPMS Sverige fungerar som paraplyorganisation för lokala "klubbar" i landet. IPMS Östergötland har funnits sedan 1994 och är i nuvarande form inte en förening utan en sammanslutning av intresserade byggare.

Verksamheten har varierat men sedan tiotalet år tillbaka har vi ett samarbete med Flygvapenmuseum där vi sitter och bygger mitt bland flygplanen i gamla hangaren. Detta sker den sista söndagen varje månad utom juni, juli och december. Här är också vem som helst välkommen att slå sig ner och bygga med oss, eller kanske bara prata modellbygge med oss.

Eftersom vi befinner oss i en så flyghistoriskt intressant trakt så är givetvis flygintresset något övervägande. Men alla byggare har olika intresseområden och hos oss förekommer allt från flygplan, pansar, fartyg och bilar, till vackert målade byster eller byggnader för modelljärnväg.