Start

Välkommen till
IPMS Östergötland

Vi är en samling individer med det gemensamma intresset att sätta ihop små miniatyrer av diverse historiska och nutida fordon, företrädelsevis i plast och gärna med vingar på.

Bortsett från våra ordinarie byggträffar på Flygvapenmuseeum anordnar vi varje vår en bygghelg. Bygghelgen är inplanerad till 5-6 maj 2023.